Curs de pregătire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă – 40 ore

Abilitare

PROTESAN SERV este abilitată de Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă  Brașov pentru organizarea cursurilor de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă cu durata de 40 ore,  cu AVIZ seria BV nr.00005 din 13.06.2014.

Participanți vizați:

  • Reprezentanți ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul SSM;
  • Angajatori care pe proprie răspundere doresc organizarea activității de SSM;
  • Membrii CSSM;
  • Alte persoane interesate.
Descarcă: