În conformitate cu legislaţia în vigoare, (HG 1146/2006) autorizarea internă a electricienilor se efectuează în urma următoarelor examinări:

 • examinare medicală
 • examinare psihologică
 • instruire si examinare profesională, de securitatea muncii şi de acordare a primului ajutor

CONDIŢII DE AUTORIZARE:

În vederea autorizării,  electricienii vor prezenta:

 • fişa de autorizare cu viza medicală şi psihologică din care să rezulte că sunt apţi din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea meseriei de electrician
 • copie după diploma de studii din care să rezulte calificarea în meseria de electrician
 • lista cu instalaţiile electrice în care îşi va desfăşura activitatea
 • activitatea pe care o va desfăşura
 • specialitatea
 • grupa de autorizare
 • lista lucrărilor în condiţii speciale
 • evaluarea din partea societăţii cu nota primită pentru îndemânarea practică (o notă pentru executarea unei lucrări practice)
Descarcă:
Vezi toate serviciile SSM SU