Obligativitatea evaluării riscurilor de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională la locurile de muncă decurge din legislaţia actuală în domeniu (Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi Normele metodologice de aplicare aprobate prin HG 1425/2006) care a fost armonizată cu legislaţia Uniunii Europene privind sănătatea şi securitatea în muncă.
Etapele evaluarii
  • Stabilire temă
  • Constituire echipă
  • Alegerea metodei de evaluare
  • Delimitarea şi definirea locului de muncă
  • Identificarea riscurilor
  • Evaluarea propriu-zisă (cuantificarea nivelului de risc)
  • Analiza evaluării pentru stabilirea priorităţilor
  • Acţiuni prioritare pentru eliminarea stărilor cu pericol
  • Elaborare plan de prevenire şi protecţie cu termene şi responsabilităţi

 

Descarcă:
Vezi toate serviciile SSM SU