Bine ați venit la Protesan

Servicii SSM, SU, Echipamente

Societatea PROTESAN SERV SRL, abilitată de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse ca serviciu extern de prevenire şi protecţie, în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă, nr. 319/2006, oferă consultanţă şi servicii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM).

SC PROTESAN SERV SRL oferă consultanţă şi servicii pentru organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă, in conformitate cu prevederile legale în vigoare – Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Ord. MAI nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, Ord. MAI nr. 712/2005 modificat şi completat cu Ord. MAI nr. 786/ 2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă (SU).

SC PROTESAN SERV SRL comercializează o gamă variată de echipamente de protecţie, panouri şi autocolante pentru semnalizarea de securitate, truse medicale, fişe de instructaj, acte normative pentru instruirea personalului în domeniul (SSM) şi (SU)

Vezi toate serviciileGalerire

Deviza noastra

Prin serviciile noastre de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății muncii și a situațiilor de urgență oferim un plus de siguranță a locurilor de muncă și contribuim la succesul partenerilor nostri.

Echipa Protesan

Servicii SSM si PSI din anul 2000

Gamă largă de servicii SSM, SU, Echipamente, Instruire

Prin gama largă de servicii oferite,  misiunea noastră este să punem în slujba partenerilor noștrii toată expertiza acumulată în decurs de două decenii, în care am crescut de la pionierii domeniului de Securitate și Sănătate în Muncă într-o companie matură care se ridică constant la exigențele partenerilor noștri.

Servicii SSM

Consilierea partenerilor noștri în organizarea activității de prevenire și protecție si identificarea nevoilor acestora în menținerea unui nivel ridicat de securitate a locurilor de muncă.
Mai departe

Servicii SU

Consilierea partenerilor noștri în organizarea activității de apărare împotriva incendiilor, elaborarea actelor de autoritate în domeniul situațiilor de urgență, planificarea și executarea exercițiilor privind modul de acțiune în caz de incendiu.
Mai departe

Aveti intrebari? Sunati-ne acum!

+40 372 904322

001 234 56 78

Have any questions?
Call us now!

Obiectivele noastre

Obiectivul nostru este să aducem valoare partenerilor noștri prin oferirea unui plus de siguranță și sănătate prin serviciile noastre de prevenire și instruire.

Ne pasă de viaţa oamenilor şi a mediului înconjurător

Vrem să lucrați în siguranţă și într-un mediu sănătos

Nu trecem niciodată cu vederea dacă observăm acţiuni care nu sunt efectuate în siguranţă

Susţinem sănătatea şi bunăstarea !