Șantiere mobile

Asigurăm de activităţi de coordonare în materie de securitate a șantierelor mobile pe perioada desfășurării lucrărilor în conformitate cu art. 58 din HG 300/2006  privind cerințele minime de securitate și sanătate pentru șantierele temporare sau mobile .

COORDONATORUL în materie de securitate și sănătate în muncă va avea următoarele atribuții:

  1. să coordoneze punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii şi, dacă este cazul, lucrătorii independenţi respectă principiile, într-un mod coerent şi responsabil, şi aplică planul de securitate şi sănătate;
  2. să realizeze eventuale adaptări ale planului de securitate şi sănătate şi ale dosarului de intervenţii ulterioare, în funcţie de evoluţia lucrărilor şi de eventualele modificări intervenite;
  3. să organizeze cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe şantier, şi să coordoneze activităţile acestora, privind protecţia lucrătorilor, prevenirea accidentelor şi a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă şi informarea lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora şi, dacă este cazul, informarea lucrătorilor independenţi;
  4. să coordoneze activităţile care urmăresc aplicarea corectă a instrucţiunilor de lucru şi de securitate a muncii;
  5. să ia măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate să aibă acces pe şantier;
  6. să stabilească, în colaborare cu managerul de proiect şi antreprenorul, măsurile generale aplicabile şantierului;
  7. să ţină seama de toate interferențele activităţilor din perimetrul şantierului sau din vecinătatea acestuia;
  8. să stabilească, împreună cu antreprenorul, obligaţiile privind utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă, instalaţiilor de ridicat sarcini, accesul pe şantier;
  9. să efectueze vizite comune pe şantier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte ca aceştia sa redacteze planul propriu de securitate şi sănătate;
  10. să avizeze planurile de securitate şi sănătate elaborate de antreprenori şi modificările acestora;
  11. să întocmească şi sa ţină la zi registrul de coordonare care cuprinde ansamblul de documente redactate de către coordonatorii în materie de securitate şi sănătate, informaţii privind evenimentele care au loc pe şantier, constatările efectuate şi deciziile luate.
Vezi toate serviciile SSM și SU