PROTESAN SERV oferă audit de conformitate cu prevederile legislației în domeniul securitătii și sănătății în muncă (SSM), urmărindu-se următoarele aspecte:

  • organizarea activității de prevenire și protecție în domeniul securității muncii
  • procedurile de instruire a lucrătorilor
  • documentația tehnică
  • condițiile de lucru de la locurile de muncă
  • dotarea lucrătorilor cu echipamente individuale de protecție
  • zonele cu pericol iminent de accidentare
  • semnalizările de securitate

 

Descarcă:
Vezi toate serviciile SSM SU