Potrivit legii, accidentul de muncă reprezintă vătămarea violentă a organismului, precum și intoxicarea acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu și care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces.

Anunțarea accidentelor de muncă:

Angajatorul are obligația să comunice evenimentele, de îndată, după cum urmează:

  1. inspectoratelor teritoriale de muncă
  2. asiguratorului, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare, evenimentele urmate de incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau deces;
  3. organelor de urmarire penală, după caz

Cercetarea accidentelor de muncă:

Societatea PROTESAN SERV oferă consultanţă şi servicii pentru cercetarea accidentelor de muncă.

Cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă se efectuează de către angajatorul la care s-a produs evenimentul.

Cercetarea accidentelor de muncă se face imediat după comunicare, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din legea nr. 319/2006.

Angajatorul are obligaţia să numească de îndată, prin decizie scrisă, comisia de cercetare a evenimentului.

 

Descarca:
Vezi toate serviciile SSM SU