CONSULTANȚĂ / SERVICII ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

 1. Elaborarea documentelor în conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006, OMAI nr. 163/2007, OMAI nr.712/2005:
  • stabilirea structurilor cu atribuţii in domeniul apărării împotriva incendiilor
  • actele de autoritate: decizii, dispoziţii, hotărâri prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor
  • tematici pentru toate fazele de instruire
  • organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă
  • întocmirea planurilor de evacuare în caz de incendiu
  • întocmirea planului de intervenţie în caz de incendiu
 2. Efecutarea de controale periodice la locurile de muncă în scopul depistării, cunoaşterii şi înlăturării stărilor de pericol care pot favoriza iniţierea sau dezvoltarea incendiilor
 3. Efectuarea de exerciţii practice privind evacuarea, salvarea personalului şi a bunurilor şi stingerea incendiilor
 4. Instructajul introductiv general
  Cabinetul 1 – cu o capacitate de 20 persoane
  Cabinetul 2 – cu o capacitate de 10 persoane
 5. Asistenţă la controalele ISU
Descarcă:
Vezi toate serviciile SSM SU