CONSULTANȚĂ / SERVICII ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ (SSM)

 1. Elaborarea documentelor în conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare, aprobate prin HG 1427/2006 cu completările şi modificările ulterioare:
  • tematici pentru toate fazele de instruire
  • elaborarea programului de instruire-testare la nivelul societatii
  • normativul intern pentru acordarea echipamentului individual de protecţie
  • instrucţiunile proprii de securitatea muncii
  • planul de prevenire şi protecţie
  • atribuţiile pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toate categoriile de personal
 2. Efectuarea de controale periodice, în scopul depistării, cunoaşterii şi inlăturării stărilor de pericol de accidentare şi îmbolnăvire profesională
 3. Efectuarea instruirii introductiv generale la cabinetul propriu.
  • Cabinetul 1 – cu o capacitate de 20 persoane
  • Cabinetul 2 – cu o capacitate de 10 persoane
Descarca:
Vezi toate serviciile SSM SU